Riscuri strategice: globalizarea, catastrofe, strategia de marketing, strategia financiara, strategia de investitii, strategia de achizitii, imaginea organizatiei si imaginea de marca,

comportamentul consumatorului, relatia dintre investitori, riscurile afacerii, finantarea, capitalul, dividentele, distributia, executivul/administratorii, calitatea managementului documentar si dezvoltare, toate acestea reprezinta riscuri strategice. Practic, orice proces sau actiune a afacerii poate reprezenta un potential risc strategic.

Riscurile financiare sunt riscurile de credit, de rata a dobanzii, de schimb valutar, de lichiditate si de re-investitie.

Riscuri operationale: sabotaj, comportament, frauda, designul produsului/procesului/sistemului, productia, logistica/distributia, finantarea, lichiditatile, pretul, costurile, profitul etc
Riscurile operationale includ riscul de personal, tehnologic, de distributie, politic si de reglementare.

Managementul riscului operational

Riscul operational este definit ca fiind riscul de inregistrare a unor pierderi rezultate in urma inadecvantei sau inoperativitatii unor procese, membri ai personalului sau tehnologii interne sau ca urmare a actiunii unor factori externi
- Riscuri de proces: acestea cuprind ineficientele diferitelor procese de afaceri in cadrul organizatiei
-Procese care au ca reper valoarea produselor (vanzari, marketing, proiectare), precum si procese ce sprijina valoarea (IT, resurse umane).
- Riscuri de personal: in aceasta categorie intra erorile angajatilor, indisponibilitatea acestora, recrutarea si evolutia inadecvata.
- Riscuri de tehnologie: cuprind disfunctionalitati ale sistemelor tehnologice operative sau managementul deficitar al acestora.
- Riscuri externe: aici sunt incluse riscurile de pierderi cauzate de actiunea unor factori externi precum actiunea competitorilor, frauda externa, schimbarea cadrului de reglementari, evenimentele macro si socio-economice.

Componentele cheie ale managementului riscului operational sunt reprezentate de conceperea unor solutii care sa preintampine factori componenti ai riscului operational: riscuri de proces, riscuri de tehnologie, riscuri externe. Etapele unui proces eficient de management al riscului operational: stabilirea politicii, organizarea, implementarea, masurarea performantelor.

Factori de riscului operational

Factorii organizationali: au o influenta majora asupra comportamentului individual sau de grup, cu toate ca, deseori, in atribuirea sarcinilor si investigarea evenimentelor provocatoare de pierderi, acestora nu li se acorda atentia cuvenita.

Factorii legati de pozitia in cadrul companiei: influenteaza direct performantele individuale si controlul riscului. Responsabilitatile ar trebui impartite conform unor principii financiare si operationale bine definite, capabile sa ia in calcul limitarile performantelor umane. Nepotrivirile intre cerintele pozitiei si capacitatile angajatului cresc probabilitatea unor erori viitoare. Compatibilitatea pozitiei cu profilul angajatului contribuie decisiv la asigurarea unor performante consistente. Acest lucru implica luarea in calcul a cerintelor informationale individuale precum si a perceptiei atributiilor.

Factorii personali: Atributele pe care angajatii le aduc pozitiilor detinute in cadrul companiei pot fi punctele forte sau slabiciunile relationate la cerintele unei anumite sarcini. Aceste atribute pot include obiceiuri, atitudini, abilitati si personalitate, care pot influenta comportamentul in diferite moduri. Efectele negative ale performantelor relationate cu un anumit proiect nu pot fi intotdeauna diminuate prin noi solutii de stabilire a atributiilor unei anumite pozitii. Anumite caracteristici, precum aptitudinile si atitudinea, pot fi modificate prin trainning-uri si experienta; altele, precum personalitatea, sunt relativ permanente si nu pot fi modificate in contextul activitatilor interne. Prin urmare, compatibilitatea angajatilor cu sarcinile atribuite trebuie sa fie asigurata prin utilizarea unor tehnici de selectionare adecvate.

facebook delonixgoogle pluslinkedinpinteresttwitteryoutube

online marketing