Acte normative ce reglementeaza activitatea de control, securitate si sanatate in munca, autorizari

- Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata Monitorul Oficial nr. 740/10.10.2002

- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca. Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1425/2006, modificatacu HG 955/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lg.319/2006

- Hotararea de Guvern nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

- Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive - republicata

- Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002 modificata si completata de HOTĂRÂRE nr. 95 din 2 februarie 2011 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002

- Ordinul nr. 234 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice completata de

- Hotararea nr. 612 din 30 iunie 2010 - privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

- Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

- Hotararea de Guvern nr. 92 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase

- Ordonanta nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar.Monitorul Oficial nr.18/30.01.1995

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002

-Norme metodologice din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului 107/2003 pentru modificarea si completarea Lg.346/202

- Ordinul nr.20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei UE care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor

- Hotararea de Guvern nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata modificata prin Hotararea Guvernului nr.809/14.07.2005

- HG 1029/2008 privind stabilirea introducerii pe piata a masinilor industriale

- Hotararea de Guvern nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

- Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Monitorul Oficial nr. 291/25.04.2003

- Ordonanta de Urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000

- Hotararea de Guvern nr. 1025 din 28 august 2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale

- Hotararea de Guvern nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest

- Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

- Hotararea de Guvern nr.355/2007 privin supravegherea sanatatii lucratorilor

- Norme metodologice din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

- Hotararea de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006

- Hotararea de Guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, Monitorul Oficial nr. 3802/03.05.2006

- Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran, Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj, Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca, Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit, Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice, Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006

- Hotararea de Guvern nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006

- Ordonanta de Urgenta nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, Monitorul Oficial nr.378/29.04.2004 modificata si completata

- Legea nr.186/2005 privind aprobarea O.U.G.nr.171/2005 pentru modificarea si completarea Lg.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata.

- Legea 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale, Monitorul Oficial nr.509/13.06.2006

- Hotararea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

- Ordinul nr.706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de radiatiile optice artificiale

- Ordinul nr.242/2007 privind aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de SSM pe durata elaborarii proiectuluisi/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare mobile, Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006)

- Hotararea de Guvern nr.752/2004 pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare utilizate in atmosfere explozive

- Hotararea de Guvern nr. 207/2005 privind introducerea pe piata a explozibilor de uz civil

- Hotararea de Guvern nr.332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei

- Hotararea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

- Hotararea de Guvern nr.612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

facebook delonixgoogle pluslinkedinpinteresttwitteryoutube

online marketing