Acte normative ce reglementeaza activitatea de control, securitate si sanatate in munca, autorizari

• HOTĂRÂRE Nr. 2288 din 9 decembrie 2004 - pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

facebook delonixgoogle pluslinkedinpinteresttwitteryoutube

online marketing