Centru pentru formare profesionala

Întreprinderile se confruntă tot mai acut cu nevoia corelării schimbărilor tehnologice cu pregătirea personalului. Chiar şi în condiţiile restrictive ale crizei actuale, formarea profesională continuă rămâne un factor important de relansare economică a societăţilor.

formare profesionalaPiaţa muncii din România a suferit transformări semnificative în contextul procesului de tranziţie economică şi criză accentuată, manifestate, în special, prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, prin menţinerea la valori relativ constante a ratei şomajului şi prin creşterea şomajului de lungă durată, fiind afectată în mod deosebit de capacitatea limitată de creare a unor noi locuri de muncă. Aceasta justifică necesitatea mutării accentului către investiţia în formarea profesională continuă. Problema formării profesionale continue este importantă pentru susţinerea transformării forţei de muncă, fiind principalul instrument prin care aceasta se poate adapta la noi cerinţe, facilitând astfel mobilitatea între diferite sectoare de activitate.

Acumularea de cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa muncii, ducând în acelaşi timp şi la creşterea competitivităţii. Cu toate acestea, România înregistrează o investiţie scăzută a companiilor în formarea/ perfecţionarea profesională continuă a forţei de muncă, aceasta fiind considerată de către firme mai mult o cheltuială şi nu o investiţie durabilă, cu efecte pozitive pe termen mediu şi lung. Schimbările rapide în toate domeniile determină un spectru al nevoilor de noi competenţe mult mai dinamic. Investiţia în formare aduce beneficii atât persoanei cât şi întregii societăţi. Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe şi să accepte mobilitatea ocupaţională. Deoarece formarea profesională continuă trebuie să ofere posibilitatea unei adaptări rapide la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii, diversificarea şi creşterea calităţii ofertei de formare profesională este o preocupare permanentă pentru Delonix RomCert.

Astfel, echipa noastră de lectori elaborează în mod continuu noi programe de formare profesională, în funcţie de modificările legislative, tendinţele pieţei muncii, reglementările europene, cerinţele clienţilor. Faptul că activăm pe piaţa de formare profesională de peste 7 de ani, garantează clienţilor noştri oferirea unor servicii de calitate, bazate pe vasta experienţă, bunele practici dobândite de-a lungul anilor, lectori profesionişti, dotare materială şi nu în ultimul rând dorinţa şi efortul nostru de a face lucrurile aşa cum trebuie, de a oferi ce este mai bun pentru clienţii noştri.

Societatea Comercială de Delonix RomCert srl. organizeaza urmatoarele programe de formare profesionala:

  • Auditor intern Managementul Calitatii - ISO 9001
  • Auditor extern Managementul Calitatii - ISO 9001
  • Auditor intern Managementul Mediului - ISO 14001
  • Auditor extern Managementul Mediului - ISO 14001
  • Auditor HACCP
  • Specialist în sisteme de siguranta alimentara - ISO 22000
  • Competenţe informatice
  • Managementul Situatiilor de Urgenta
  • Managementul Situatiilor de Criza
  • Responsabil deseuri

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati

facebook delonixgoogle pluslinkedinpinteresttwitteryoutube

online marketing