DOCUMENTATIE PSI

Servicii de consultanta in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectie civila

protectie psiSC DELONIX ROMCERT SRL, va ofera consultanta de specialitate in conformitate cu Legea 307/ 2006 pentru apararea impotriva incendiilor si ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civila si ale actelor normative subsecvente acestora, pentru organizarea si desfasurarea urmatoarele activitati:

 1. Stabilirea si dimensionarea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 2. Elaborarea actelor de autoritate (decizii, dispozitii, hotarari, etc.) prin care se stabilesc responsabilitatile pe linia apararii impotriva incendiilor;
 3. Organizarea impotriva incendiilor la locurile de munca;
 4. Planificarea si efectuarea de controale periodice in scopul depistarii si inlaturarii starilor de pericol care pot favoriza aparitia incendiilor;
 5. Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor si inaintarea de propuneri pentru imbunatatirea acestei activitati;
 6. Elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate de instruire pentru fiecare loc de munca;
 7. Efectuare instructaj introductiv general;
 8. Supraveghere la efectuarea instructajului specific locului de munca;
 9. Supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
 10. Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
 11. Emiterea de decizii/ autorizatii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI): responsabilitati, lucrul cu foc deschis, etc.;
 12. Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea situatiilor de urgenta cu prilejul controalelor;
 13. Exercitii practice cu angajatii, pentru punerea in aplicare a planului de interventie (utilizarea stingatoarelor, exercitii de evacuare, etc. ).

facebook delonixgoogle pluslinkedinpinteresttwitteryoutube

online marketing